Mittarit ja mallit

KAOSSI mittarit ovat yksilöllisesti mitattavissa olevia datapisteitä, jotka on tarkoitettu vastaamaan yhteen peruskysymykseen yhteisön terveydestä. Mittarimallit ovat mittauskokoelmia, jotka on koottu yhteen tarjoamaan syvempää kontekstia ja vastaamaan monimutkaisempiin kysymyksiin yhteisön terveydestä.

Metrics julkaisut

KAAOSSI-mittarit tunnistetaan ja määritellään jatkuvalla panosprosessilla. Mittarit julkaistaan ​​virallisesti kahdesti vuodessa 30 päivän kommenttijakson jälkeen. KAAOSSI-mittareista keskusteltiin työryhmissä, ja niille tehtiin 30 päivän kommenttijakso pätevyyden varmistamiseksi. Julkaistut tiedot ovat vain osa monista mahdollisista mittareista. CHAOSS myöntää, että mittareita on enemmän, ja pyrkii tunnistamaan ja julkaisemaan uusia mittareita tulevaisuudessa. Jos haluat lisätietoja mittareista, ehdottaa uusia mittareita ja/tai auttaa määrittämään mittareita, käy osallistumissivullamme.

CHAOSS-projekti tunnustaa, että CHAOSS-yhteisön tarjoamien mittareiden ja ohjelmistojen käytössä on eettisiä ja oikeudellisia haasteita. Eettisiä haasteita liittyy yhteisön jäsenten suojelemiseen ja heidän henkilökohtaisten tietojensa antamiseen. Oikeudellisia haasteita liittyy GDPR:ään ja vastaaviin lakeihin tai säännöksiin, jotka suojaavat yhteisön jäsenten henkilötietoja. Erityisiä haasteita voi syntyä käyttöympäristöllesi ominaisessa käytössä.

Hae Metrics and Models -tietokannasta

KAAOSSI-mittarit lajitellaan aihealueisiin kulutusta varten. Aihealueet kuvaavat metristen mittojen yleistä kontekstia. Mittareissa voi olla useampi kuin yksi aihealue. Mittarit ovat haettavissa kontekstin, mitattavissa olevien ilmiöiden, CHAOSS-työryhmien ja niihin liittyvien avainsanojen perusteella. Mittarit sisältävät tietosivun, jossa on määritelmiä, tavoitteita ja esimerkkejä.

Aihealueet

Julkaisuhistoria

KAAOSSI-mittareita julkaistaan ​​jatkuvasti. Tavallinen julkaisu tapahtuu, kun päivitämme versionumeron, päivitämme täydelliset julkaisutiedot ja teemme suuren ilmoituksen. Nämä julkaisut ilmestyvät yhdestä kahteen kertaan vuodessa ja voivat vastata CHAOSScon-tapahtuman päivämääriä. Ennen säännöllistä julkaisua jatkuvasti julkaistut tiedot käyvät läpi vähintään 30 päivän kommenttijakson.

Jatkuvat metriset lisäykset viime julkaisusta lähtien

(Arvioitu julkaisu 2022-10)

Julkaisun 2022-04 huomautukset:

 • PDF julkaistusta CHAOSS Metricsistä - englanti (v.2022-04)
 • PDF julkaistusta CHAOSS-metriikasta – kiina (v.2022-04)

 • Yhteinen työryhmä
  • Uusia mittareita ovat mm.
   • Satunnaiset osallistujat
 • Monimuotoisuuden ja osallisuuden työryhmä
  • Uusia mittareita ovat mm.
   • Hankkeen demografiset tiedot
   • Tapahtuman esteettömyys
 • Evoluutiotyöryhmä
  • Uusia mittareita ovat mm.
   • Muutospyyntö Arvostelut
   • Muutospyyntöjen sitoumukset
  • Nimenmuutos/tarkistus:
   • Koodimuutos koodinmuutossitoumuksiin
 • Riskityöryhmä
  • Uusia mittareita ovat mm.
   • Vian selvitysaika
  • Nimenmuutos/tarkistus
   • CII Best Practices -merkki OpenSSF Best Practices -merkkiin
 • Arvo WG
  • Uusia mittareita ovat mm.
   • Osallistujan suositeltavuus
  • Mittari poistettu:
   • Social Listening siirtyi metriikkamalleihin
   • Projektin suosio siirtyi metriikkamalleihin

Julkaisun 2021-10 huomautukset:

Yhteinen työryhmä

 • Painopistealueen nimen muutokset:
  • Ihmiset (oli "Kuka")
  • Osallistuminen (oli "mitä")
  • Aika (oli "Milloin")
  • Paikka (oli "Missä")
 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Bottitoiminta
  • Kloonit
  • Yhteistyöalustan toiminta
  • Tapahtumapaikat
  • Kielten jakelu
 • Mittarin tarkistus:
  • Tekniset haarukat

Monimuotoisuuden ja osallisuuden työryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Dokumentaation löydettävyys
  • Osallistava kokemus tapahtumassa
  • Psykologinen turvallisuus
 • Nimenmuutos/tarkistus:
  • Osallistujien demografiset tiedot ja puhujien demografiset tiedot yhdistettiin tapahtuman väestötietoihin

Evoluutiotyöryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Osallistuminen Attribuutio

Riskityöryhmä

 • Uusi painopistealue:
  • Riippuvuusriskin arviointi
 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Libyears
  • Ylävirran koodiriippuvuudet

Arvo WG

 • Uusi painopistealue:
  • Akateeminen arvo
 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Akateemisen avoimen lähdekoodin projektin vaikutus
  • Organisaatiovaikutus

Julkaisun 2021-03 huomautukset:

Yhteinen työryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Tekninen haarukka
  • Räjähdys
  • Tarkista jakson kesto muutospyynnön sisällä

Monimuotoisuuden ja osallisuuden työryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Chat-alustan osallisuus
  • Dokumentaation saavutettavuus
  • Projekti Burnout

Evoluutiotyöryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Sivukonttorin elinkaari
  • Muutospyynnön hyväksymissuhde
 • Nimenmuutos/tarkistus:
  • Muutospyynnöt hyväksytty
  • Muutospyynnöt hylätty
  • Muutospyyntöjen kesto
  • Muuta pyyntöjä

Riskityöryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • SPDX-asiakirja
  • Bussitekijä

Arvo WG

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Projektin suosio
 • Nimenmuutos/tarkistus:
  • Sosiaalinen kuunteleminen

Julkaisun 2020-08 huomautukset:

Yhteinen työryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Osallistujan sijainti
  • Aika sulkea
  • Lahjoitustyypit

Monimuotoisuuden ja osallisuuden työryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Dokumentaation käytettävyys
  • Osallistava johtajuus
  • Ongelman etiketin sisällyttäminen
 • Uusi painopistealue - projekti ja yhteisö

Evoluutiotyöryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Ei-aktiiviset osallistujat
  • Uudet osallistujat
 • Arvostelut-mittaria tarkistettiin

Riskityöryhmä

 • Ei uusia mittareita tässä julkaisussa
 • Elephant Factor -mittaria tarkistettiin

Arvo WG

 • Ei uusia mittareita tässä julkaisussa
 • SCMS-mittaria tarkistettiin
 • Työryhmä keskittyi uudelleenjärjestelyihin ja uusien painopistealueiden luomiseen - Organisaation arvo, Yksilöllinen arvo ja Yhteisöllinen arvo
 • Kaikki aiemmin julkaistut mittarit määritettiin uusille painopistealueille

Julkaisun 2020-01 huomautukset:

Yhteinen työryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Toiminnan päivämäärät ja kellonajat
  • Ensimmäisen vastauksen aika
  • Osallistujat
 • Painopistealueita on uudistettu ja nimetty uudelleen
 • Organisaation monimuotoisuus pysyy ennallaan edellisestä julkaisusta.

  Monimuotoisuuden ja osallisuuden työryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Sponsorointi
  • Hallituksen/neuvoston monimuotoisuus
 • Parannettu selkeyttä useissa edellisessä julkaisussa olevissa mittareissa

Evoluutiotyöryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Ongelma Ikä
  • Ongelman vastausaika
  • Ongelmanratkaisun kesto
  • Uudet kirjoittajat lopettavat ongelmat
 • Päivitetyt painopistealueet: "Koodikehitys" -kohdealue muutettiin kolmeksi erilliseksi painopistealueeksi, jotta se olisi tiiviimmin linjassa muiden työryhmien kanssa. Sen sijaan, että meillä olisi yksi laaja painopistealue, jossa on useita alajaksoja, päätimme, että tarkoituksemme olisi parempi viestiä tekemällä kustakin näistä alaosastoista omat painopisteensä. Kolme erillistä painopistealuetta ovat:
  • Koodin kehitystoiminta
  • Koodin kehittämisen tehokkuus
  • Koodikehitysprosessin laatu
 • Muut kaksi painopistealuetta (ongelmanratkaisu ja yhteisön kasvu) säilyivät samoina.
 • Olemassa oleviin mittareihin ei tehty suuria muutoksia.

Riskityöryhmä

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • OSI:n hyväksymät lisenssit
  • Lisenssit ilmoitettu
  • Testin kattavuus (päivitetty)
  • Elefanttitekijä
  • Sitoutujat
 • Keskityttiin mittareiden kattavuuden lisäämiseen CNCF Core Infrastructure -tunnusten ja -lisenssien yleisillä alueilla.
 • Lisenssimäärä poistettiin julkaisusta. Se korvataan Licenses Declared -mittarilla.
 • Ohjelmiston materiaaliluettelo poistettiin julkaisusta. Sitä muokataan seuraavan julkaisun SPDX-dokumenttimittariksi.

Arvo WG

 • Uusia mittareita ovat mm.
  • Social Currency Metric System (SCMS)
  • Avoimet työpaikat
 • Ekosysteemiarvolle kehitettiin uusi painopistealue

Julkaisun 2019-08 muistiinpanot