Mkataba wa Mradi wa CHAOSS

Msingi wa Linux

CHAOSS - Programu ya Uchanganuzi wa Afya ya Jamii

Mkataba wa Mradi ("Mkataba")

Inaanza kutumika: Septemba 1, 2017

Ilisasishwa Mwisho: Machi 15, 2019

Mkataba huu unaweka wazi majukumu na taratibu za mchango wa kiufundi kwa, na usimamizi wa, CHAOSS - Mradi wa Programu Wazi wa Uchanganuzi wa Afya ya Jamii ("Mradi") ndani ya Wakfu wa Linux. Wachangiaji wa Mradi lazima watii sheria na masharti ya Mkataba pamoja na sera zozote zinazotumika za The Linux Foundation.

1. Dhamira ya Mradi

Dhamira ya Mradi ni:

 1. kuzalisha programu zilizounganishwa, chanzo huria kwa ajili ya kuchanganua ukuzaji wa programu, na ufafanuzi wa viwango na miundo inayotumika katika programu hiyo katika hali mahususi za utumiaji;

 2. kuanzisha metrics za utekelezaji-agnostiki kwa ajili ya kupima shughuli za jamii, michango, na afya; na

 3. kuzalisha kwa hiari miundo sanifu ya kubadilishana vipimo, matukio ya kina ya utumiaji, miundo au mapendekezo ili kuchanganua masuala mahususi katika ulimwengu wa sekta/OSS.

2. Bodi ya Utawala

 1. Bodi ya Utawala (“GB”) itawajibika kwa uangalizi wa jumla wa Mradi na kuratibu juhudi za Kamati za Kiufundi na Vikundi Kazi vyovyote.

 2. Wakati wa kuanzishwa kwa Mradi, wapiga kura wa GB wanajumuisha watu walioainishwa kwenye tovuti ya Mradi (https://chaoss.community) Kufuatia kuanzishwa kwa Mradi, GB itatekeleza taratibu na mbinu za uteuzi wa wapiga kura wa GB kutoka kwa jumuiya inayochangia.

 3. GB itahimiza uwazi (kwa mfano, chapisha dakika za umma). Mikutano ya Kamati na Kikundi Kazi itakuwa wazi kwa umma, na inaweza kufanywa kielektroniki, kupitia teleconference, au ana kwa ana.

 4. GB ina mamlaka ya kuunda Kamati ambazo zinaweza kuzingatia juhudi za kanuni au zisizo za kanuni ili kuendeleza Ujumbe (kama vile viwango, vipimo, na/au usanifu). Kamati za Mradi ni “Kamati ya Programu,” inayohusika na uangalizi wa kiufundi wa miradi ya usimbaji inayoingia na inayotoka nje, na “Kamati ya Vipimo,” inayohusika na ukusanyaji wa vipimo na viwango vya ugunduzi wa kiteknolojia vitakavyoundwa na Mradi, na GB itatoa uratibu wa uhusiano kati ya Programu na Kamati za Vipimo.

 5. Vikundi Kazi vinaanzishwa na kudumishwa na wachangiaji wa Mradi ili kuendeleza kazi ya Mradi. Vikundi Kazi vinazingatia masuala mahususi ya metriki, mbinu, maadili na kiufundi yanayohusiana na afya ya mradi huria.

 6. Majukumu: Kamati na Vikundi Kazi vinahusisha Wachangiaji na Watunzaji:

  1. Wachangiaji: mtu yeyote katika jumuiya anayechangia msimbo, hati, kesi za matumizi, vipimo vilivyosanifiwa, au shughuli nyingine za jumuiya zinazohusiana na Mradi;

  2. Watunzaji: Wachangiaji ambao wana uwezo wa kujitolea moja kwa moja kwenye hazina ya Mradi na wanaitikia michango au mabadiliko kutoka kwa Wachangiaji. Watunzaji wameorodheshwa katika README ya kila hazina.
 7. Ushiriki katika Mradi, ikijumuisha michango kwa Kamati au Kikundi Kazi chochote, uko wazi kwa wote chini ya masharti ya Mkataba huu.

 8. GB inaweza (1) kuweka taratibu za mtiririko wa kazi za kuwasilisha, kuidhinisha na kufunga/kuhifadhi kumbukumbu za Kamati na miradi ya Kamati, (2) kuweka mahitaji ya kupandishwa cheo au kuondolewa kutoka kwa majukumu ya Kamati, kama inavyotumika, na (3) kurekebisha. , rekebisha, boresha na/au ondoa majukumu inavyoona inafaa.

 9. GB itachagua kila mwaka Mwenyekiti wa GB na Mwenyekiti Mwenza wa GB kutoka kwa wawakilishi wanaohusika katika aidha au Kamati za Programu au Vipimo, ili kwamba Kamati za Programu na Vipimo zitawakilishwa na Wenyeviti Wenza. Mwenyekiti na Mwenyekiti Mwenza wataweka ajenda na kuongoza mikutano ya GB.

 10. Majukumu: GB pia itawajibika kwa:

  1. kuratibu mwelekeo wa Mradi;

  2. kuanzisha sera zozote za mradi, ikijumuisha za kuongeza na kuondolewa kwa Watunzaji na kuweka kumbukumbu mahitaji yoyote ya matoleo rasmi ya mradi (Programu au Vipimo);

  3. kuidhinisha mapendekezo ya mradi au mfumo (ikiwa ni pamoja na, lakini sio tu, incubation, kuacha, na mabadiliko ya mkataba wa mradi au upeo);

  4. kuanzisha sera zinazohusiana na mali miliki;

  5. kuunda Kamati za kuzingatia masuala na mahitaji ya miradi mtambuka;

  6. kuwezesha mawasiliano na ushirikiano kati ya Kamati;

  7. kuwasiliana na mashirika ya nje na ya viwanda kuhusu masuala ya Mradi;

  8. kuteua wawakilishi kufanya kazi na vyanzo vingine vya wazi au jumuiya za viwango huria;

  9. kuanzisha kanuni za jumuiya, mtiririko wa kazi, au sera ikiwa ni pamoja na michakato ya kuchangia (kuchapishwa kwenye tovuti ya Mradi), kutoa matoleo, na sera za kuripoti masuala ya usalama;

  10. kujadili, kutafuta mwafaka, na inapobidi, kupiga kura kuhusu masuala yanayohusiana na vipimo au msingi wa kanuni unaoathiri miradi mingi; na

  11. kuratibu uuzaji, matukio, au mawasiliano yoyote na The Linux Foundation.

3. GB kupiga kura

 1. Ingawa ni lengo la Mradi kufanya kazi kama jumuiya yenye maafikiano, ikiwa uamuzi wowote wa GB au Kamati unahitaji kura ili kusonga mbele, wapiga kura husika watapiga kura kwa kura moja kwa kila mwanachama anayepiga kura.

 2. Akidi ya mikutano ya GB na Kamati inahitaji theluthi mbili ya wanachama wote wanaopiga kura wa GB au Kamati, kama inavyotumika. GB au Kamati yoyote inaweza kuendelea kukutana ikiwa akidi haitatimizwa, lakini wamezuiwa kufanya maamuzi yoyote kwenye mkutano. Ikiwa akidi haitatimizwa, mkutano wa pili wenye ajenda sawa unaweza kuitishwa baada ya wiki mbili ambapo akidi itakuwa 1/2 ya wanachama wote wanaopiga kura.

 3. Isipokuwa kama ilivyoainishwa katika Sehemu ya 8.b(iv) na 9.a, maamuzi kwa kura kwenye mkutano yatahitaji kura nyingi za waliohudhuria, mradi tu akidi imetimizwa. Maamuzi yanayofanywa kwa kura ya kielektroniki bila mkutano yatahitaji idadi kubwa ya wanachama wote wanaopiga kura wa GB au Kamati, kama inavyotumika.

 4. Iwapo kura haiwezi kutatuliwa ndani ya Kamati, GB inaweza kuamua suala hilo. Iwapo kura yoyote haiwezi kutatuliwa na GB, mwanachama yeyote anayepiga kura kwenye GB ana haki ya kupeleka suala hilo kwa The Linux Foundation kwa usaidizi wa kufikia uamuzi.

4. Miongozo ya Kutoaminika

 1. Washiriki wote katika Mradi lazima wafuate Sera ya Kupinga Uaminifu ya Msingi ya Linux inayopatikana kwa http://www.linuxfoundation.org/antitrust-policy.

 2. Washiriki wote wanapaswa kuhimiza ushiriki wa wazi kutoka kwa shirika lolote linaloweza kukidhi mahitaji ya ushiriki, bila kujali maslahi ya ushindani. Kwa njia nyingine, jumuiya haiwezi kutafuta kumtenga mshiriki yeyote kwa kuzingatia vigezo, mahitaji, au sababu zozote isipokuwa zile zinazokubalika na kutumika kwa misingi isiyo ya kibaguzi kwa washiriki wote.

5. Kanuni za Maadili

 1. GB inaweza kupitisha kanuni za Mradi za haki, zinazofaa, na zisizo na ubaguzi, kwa idhini kutoka kwa The Linux Foundation kama ilivyobainishwa hapa chini.

 2. Mradi utafanya kazi kwa uwazi, uwazi, ushirikiano na maadili wakati wote.

 3. Matokeo ya mijadala yote ya Mradi, mapendekezo, kalenda ya matukio, maamuzi, na hali itawekwa wazi na kuonekana kwa urahisi kwa wote.

 4. Kanuni za sasa za Mradi zinaweza kupatikana katika (https://chaoss.community/about-2/code-of-conduct/).

6. Bajeti na Ufadhili

 1. GB itaratibu bajeti au mahitaji yoyote ya ufadhili na The Linux Foundation. Mashirika yanayoshiriki yanaweza kuombwa kufadhili shughuli za Mradi na mahitaji ya miundombinu kwa hiari.

 2. Mradi hautakusanya fedha zozote na utasaidiwa kwa kujitolea na washiriki wa Mradi.

 3. Kwa hali yoyote, The Linux Foundation haitatarajiwa au kuhitajika kuchukua hatua yoyote kwa niaba ya Mradi ambayo hailingani na madhumuni ya msamaha wa kodi ya The Linux Foundation.

7. Kanuni za Jumla na Uendeshaji

Mradi unapaswa:

 1. kushiriki katika kazi ya mradi kwa njia ya kitaalamu inayolingana na kudumisha jumuiya yenye mshikamano, huku pia kudumisha nia njema na heshima ya The Linux Foundation katika jumuiya ya programu huria;

 2. kuheshimu haki za wamiliki wote wa chapa za biashara, ikijumuisha miongozo yoyote ya chapa na matumizi;

 3. shirikisha The Linux Foundation kwa vyombo vya habari vya Mradi na shughuli za mahusiano ya wachambuzi;

 4. ukiomba, toa taarifa kuhusu ushiriki wa Mradi, ikijumuisha taarifa kuhusu kuhudhuria hafla zinazofadhiliwa na Mradi, kwa The Linux Foundation; na

 5. kuratibu na The Linux Foundation kuhusiana na tovuti zozote zilizoundwa moja kwa moja kwa ajili ya Mradi.

8. Sera ya Haki Miliki

 1. Mradi unalenga kujumuisha na kuchangia tena kwa miradi mingine huria ndani ya dhamira iliyobainishwa katika Sehemu ya 1 hapo juu. Mradi pia unalenga kuhakikisha kuwa uvumbuzi unaofaa unaomilikiwa na hataza unapatikana bila hitaji la leseni zozote za hataza. Kulingana na lengo hili la Mradi, jumuiya ya maendeleo itafanya:

  1. kuzingatia mahitaji yote ya leseni ya miradi ya chanzo huria inayoletwa na Mradi (miradi kama hiyo, kwa pamoja, "Miradi ya Juu"); na

  2. kuongeza fursa za utangamano na miradi mingine ambayo inaweza kusaidiwa na Mradi.
 2. Isipokuwa kama ilivyoelezwa katika Sehemu ya 8.c, michango yote ya kanuni kwa Mradi inategemea yafuatayo:

  1. Michango yote mipya ya misimbo inayoingia lazima iambatane na uondoaji Cheti cha Asili cha Msanidi Programu (http://developercertificate.org)

  2. Michango yote ya msimbo itapokelewa na kupatikana chini ya Leseni ya Jumla ya GNU ya Umma, Toleo la 2 au matoleo mapya zaidi, au Toleo la 3 au matoleo mapya zaidi.

  3. Michango yote ya metriki na viwango vya utekelezaji-utambuzi, pamoja na hati zinazohusiana, taarifa za SQL, na nyaraka, zitapokelewa na kupatikana chini ya Leseni ya MIT (https://opensource.org/licenses/MIT).

  4. GB inaweza kuidhinisha matumizi ya leseni mbadala kwa michango ya ndani au nje kwa misingi ya ubaguzi. Vighairi vinahitaji uidhinishaji wa theluthi mbili ya GB nzima.
 3. Michango ya Msimbo wa Mkondo wa Juu ambao haujahifadhiwa ndani ya hazina kuu ya misimbo ya Mradi lazima izingatie mchakato wa uchangiaji na masharti ya leseni ya Mradi unaotumika wa Upstream.

 4. Mradi unaweza kushirikisha The Linux Foundation ili kubaini upatikanaji, na kusajili, alama za biashara, alama za huduma, ambazo zitamilikiwa na The Linux Foundation. Majina na alama za biashara zozote zinazohusiana na Mradi zitamilikiwa na The Linux Foundation na majina ya vikoa au alama za biashara zilizokuwepo hapo awali zinazohusiana na Mradi zitahamishiwa kwa The Linux Foundation kwa matumizi ya Mradi.

9. Marekebisho

 1. Mkataba huu unaweza kurekebishwa kwa kura ya thuluthi mbili ya GB nzima, kwa kutegemea kuidhinishwa na The Linux Foundation ili kuhakikisha kuwa marekebisho yanaambatana na mahitaji ya mashirika yasiyo ya faida na kanuni za chanzo huria.