KAOSSI-mittarit

KAAOSSI-mittarit tunnistetaan ja määritellään käyttämällä a jatkuva panostusprosessi. Mittarit julkaistaan ​​virallisesti kahdesti vuodessa 30 päivän kommenttijakson jälkeen. Voit osallistua julkaisuun tai kommentoida arvioitavia mittareita seuraamalla alla olevissa työryhmätaulukoissa olevia linkkejä.

Voit hankkia pdf-kopion aiemmista julkaisuista tai nähdä, mitä uutta tässä julkaisussa on, käy osoitteessa Julkaisuhistoria.

Jos haluat tehdä ehdotuksia tai muokata tätä verkkosivua, käy osoitteessa verkkosivusto repo ja avaa ongelma tai luo vetopyyntö.

Disclaimer

Tämän sivun mittareista keskusteltiin työryhmissä, ja niillä on 30 päivän kommentointijakso pätevyyden varmistamiseksi. Julkaistut tiedot ovat vain osa monista mahdollisista mittareista. CHAOSS myöntää, että mittareita on enemmän, ja pyrkii tunnistamaan ja julkaisemaan uusia mittareita tulevaisuudessa. Jos haluat lisätietoja mittareista, ehdottaa uusia mittareita tai auttaa määrittämään mittareita, käy osoitteessa osallistumissivu.

CHAOSS-projekti tunnustaa, että CHAOSS-yhteisön tarjoamien mittareiden ja ohjelmistojen käytössä on eettisiä ja oikeudellisia haasteita. Eettiset haasteet on olemassa yhteisön jäsenten suojelemiseksi ja heidän henkilökohtaisten tietojensa antamiseksi. Oikeudelliset haasteet GDPR:n ja vastaavien lakien tai määräysten ympärillä, jotka suojaavat yhteisön jäsenten henkilötietoja. Erityisiä haasteita voi syntyä käyttöympäristöllesi ominaisessa käytössä.

Painopistealueet työryhmän mukaan

KAAOSSI-mittarit lajitellaan painopistealueisiin. CHAOSS käyttää tavoite-kysymys-metriikka-muotoa mittareiden esittämiseen. Yksittäisiä mittareita julkaistaan ​​tunnistettujen tavoitteiden ja kysymysten perusteella. Mittarit sisältävät tietosivun, jossa on määritelmiä, tavoitteita ja esimerkkejä.

Julkaisupäivät 2022-04

Julkaisun jäädytys: 1. maaliskuuta 2022
Julkinen kommenttikausi: 1. maaliskuuta 2022 - 31. maaliskuuta 2022
Metricsin julkaisupäivä: huhtikuun 2022 ensimmäinen viikko

Seuraavan julkaisun alustavat päivämäärät 2022-10

Julkaisun jäädytys: 1
Julkinen kommenttikausi: 1 - 2022
Metricsin julkaisupäivä: lokakuun 2022 ensimmäinen viikko

Yhteiset mittarit

Yhteinen mittaustietovarasto: https://github.com/chaoss/wg-common/

Painopistealue - Avustukset

Tavoite:
Ymmärrä, mitä lahjoituksia organisaatiot ja ihmiset tekevät.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
KloonitKuinka monta kopiota avoimen lähdekoodin projektivarastosta on tallennettu paikalliselle koneelle?
Satunnaiset osallistujatMiten ymmärrämme satunnaisten lahjoittajien määrän ja heidän lahjoituksensa?
Ohjelmointikielen jakeluMitä eri ohjelmointikieliä avoimen lähdekoodin projekteissa on, ja mikä on kunkin kielen prosenttiosuus?
Tekninen haarukkaMitkä ovat avoimen lähdekoodin projektin tekniset haarukat koodikehitysalustoilla?
LahjoitustyypitMillaisia ​​lahjoituksia tehdään?

Tarkennusalue - Aika

Tavoite:
Ymmärrä, milloin organisaatioiden ja ihmisten lahjoituksia tapahtuu.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Toiminnan päivämäärät ja kellonajatMitkä ovat osallistujien toimintojen päivämäärät ja aikaleimat?
RäjähdysMiten hankkeessa havaitaan lyhyet intensiivisen toiminnan ajanjaksot, joita seuraa vastaava paluu tyypilliseen toimintamalliin?
Tarkista jakson kesto muutospyynnön sisälläMikä on yhden muutospyynnön tarkistusjakson kesto?
Ensimmäisen vastauksen aikaKuinka paljon aikaa kuluu huomiota vaativan toiminnan luomisen ja ensimmäisen vastauksen välillä?
Aika sulkeaKuinka kauan kuluu toiminnon, kuten ongelman, arvostelun tai tukilipun, luomisen ja sulkemisen välillä?

Painopistealue - Ihmiset

Tavoite:
Ymmärrä organisatorista ja henkilökohtaista sitoutumista avoimen lähdekoodin projekteihin.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
BottitoimintaMikä on automatisoidun bottitoiminnan määrä?
OsallistujatKetkä ovat hankkeen osallistujia?
Osallistujan sijaintiMikä on avustajien sijainti?
Organisaation monimuotoisuusMikä on panosten organisatorinen monimuotoisuus?

Tarkennusalue – paikka

Tavoite Tunnista, missä fyysiset ja virtuaaliset paikat ovat mukana (esim. GitHub, chat-kanava, foorumi, konferenssit)

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Yhteistyöalustan toimintaMikä on projektissa käytettyjen digitaalisten yhteistyöalustojen toimintojen määrä?
TapahtumapaikatMissä avoimen lähdekoodin projektitapahtumat sijaitsevat?

Monimuotoisuus, tasa -arvo ja osallisuus

DEI-varasto: https://github.com/chaoss/wg-diversity-inclusion/

Painopistealue – Tapahtuman monimuotoisuus

Tavoite: Tunnista tapahtumien monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuusnäkökohdat.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Toimintaohjeet tapahtumassaMiten tapahtumien eettiset säännöt tukevat monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta?
Monimuotoisuuden pääsyliputKuinka monimuotoisuuden pääsylippuja käytetään tukemaan tapahtuman monimuotoisuutta, tasapuolisuutta ja osallistumista?
PerheystävällisyysMiten perheiden mahdollisuus osallistua yhdessä tukee tapahtuman monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta?
Tapahtuman esteettömyysMissä määrin tapahtumanne soveltuu erilaisiin esteettömyyden tarpeisiin?
Tapahtuman demografiset tiedotKuinka hyvin tapahtuman puhujakokoonpano edustaa monipuolista demografista joukkoa ja kuinka hyvin sitä voidaan parantaa tulevaisuudessa?
Osallistava kokemus tapahtumassaMissä määrin tapahtumanjärjestäjätiimi sitoutuu osallistavaan kokemukseen tapahtumassa?
Virtuaalisten tapahtumien ajankäyttöMiten virtuaalisten tapahtumien järjestäjät voivat huomioida osallistujat ja puhujat muilla aikavyöhykkeillä?

Painopistealue – Hallinto

Tavoite: Tunnista, kuinka monipuolinen, tasapuolinen ja osallistava projektinhallinta on.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Hallituksen/neuvoston monimuotoisuusMitä monimuotoisuutta hallintoelimessämme tai neuvostossamme on?
Projektin käytännesäännötMiten hankkeen eettiset säännöt tukevat monimuotoisuutta, tasapuolisuutta ja osallisuutta?

Painopistealue – johtajuus

Tavoite: Tunnista, kuinka terve yhteisöjohtajuus on.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Osallistava johtajuusKuinka hyvin projekti sopii monipuoliseen johtamiseen?
MentorointiKuinka tehokkaita mentorointiohjelmamme ovat monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden tukemisessa projektissamme?
SponsorointiKuinka tehokkaita ovat pitkäaikaiset jäsenet, jotka sponsoroivat ihmisiä tukemaan monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta yhteisössä?

Painopistealue – projekti ja yhteisö

Tavoite: Tunnista, kuinka monipuolisia, tasapuolisia ja osallistavia projektipaikkamme ovat, eli missä yhteisö osallistuu.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Chat-alustan osallisuusMiten arvioit Chat Platformin osallistumisen yhteisöllesi?
Dokumentaation saavutettavuusMiten dokumentaatio sopii eri käyttäjille?
Dokumentaation löydettävyysKuinka helposti käyttäjät ja avustajat löytävät etsimänsä tiedon projektin dokumentaatiosta?
Dokumentaation käytettävyysMikä on dokumentaation käytettävyys sisällön ja rakenteen näkökulmasta?
Ongelman etiketin sisällyttäminenKuinka helposti käyttäjät ja avustajat löytävät etsimänsä tiedon projektin dokumentaatiosta?
Projekti BurnoutMiten projektin burnout tunnistetaan ja hallitaan avoimen lähdekoodin projektissa?
Hankkeen väestötiedotMitkä ovat hankkeen demografiset tiedot?
Psykologinen turvallisuusMissä määrin yhteisön jäsenet tuntevat olonsa turvalliseksi yhteisössä, mukaan lukien panostusten lisääminen, muutokseen vaikuttaminen, autenttisen itsensä tuominen ja yleinen osallistuminen projektiin?

evoluutio

Evolution-arkisto: https://github.com/chaoss/wg-evolution

Laajuus: Näkökohdat, jotka liittyvät siihen, miten lähdekoodi muuttuu ajan myötä, ja mekanismeja, jotka projektin on suoritettava ja valvottava näitä muutoksia.

Painopistealue – koodikehitystoiminta

Tavoite:
Opi koodin kehittämiseen liittyvien toimintojen tyypeistä ja tiheydestä.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Toimialan elinkaariMiten projektit hallitsevat versionhallintahaarojensa elinkaarta?
Muutospyyntöjen sitoumuksetKuinka monta koodinvaihtositoumusta muutospyyntö sisältää?
Koodimuutokset sitovatMitä muutoksia lähdekoodiin on tehty tietyn ajanjakson aikana?
Koodi muuttaa rivejäMikä on kosketettujen rivien määrä (lisätyt rivit plus poistetut rivit) kaikissa lähdekoodin muutoksissa tietyn ajanjakson aikana?

Painopistealue – koodikehityksen tehokkuus

Tavoite:
Opi kuinka tehokkaasti koodin kehittämiseen liittyvät toimet ratkaistaan.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Muutospyynnöt hyväksyttyKuinka monta hyväksyttyä muutospyyntöä koodimuutoksessa on?
Muutospyynnöt hylättyMitkä muutospyyntöjen tarkastelut päätyivät hylkäämään muutoksen tietyn ajanjakson aikana?
Muuta pyynnön kestoaKuinka pitkä aika kuluu muutospyynnön alkamishetkestä sen hyväksymiseen?
Muuta pyynnön hyväksymissuhdettaMikä on hyväksyttyjen muutospyyntöjen suhde muutospyyntöihin, jotka on suljettu yhdistämättä?

Painopistealue – koodikehitysprosessin laatu

Tavoite:
Opi prosesseista, joilla parannetaan/tarkastetaan käytettyjä laatuja (esimerkiksi: testaus, koodin tarkistus, merkintäongelmat, julkaisun merkitseminen, vastausaika, CII-tunnus).

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Muuta pyyntöjäMitä uusia lähdekoodin muutospyyntöjä esiintyi tietyn ajanjakson aikana?
Muutospyyntö ArvostelutMissä määrin muutospyynnöt saatetaan läpi muodollisen tarkistusprosessin alustan ominaisuuksia käyttämällä?

Painopistealue – Ongelmanratkaisu

Tavoite:
Tunnista, kuinka tehokkaasti yhteisö käsittelee yhteisön osallistujien havaitsemia ongelmia.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Ongelmat UusiKuinka monta uutta numeroa syntyy tietyn ajanjakson aikana?
Ongelmat AktiivinenMikä on niiden ongelmien määrä, jotka osoittivat aktiivisuutta tietyn ajanjakson aikana?
Ongelmat suljettuMikä on niiden ongelmien määrä, jotka suljettiin tietyn ajanjakson aikana?
Ongelma IkäMikä on keskimääräinen aika, jolloin avoimet asiat ovat olleet avoinna?
Ongelman vastausaikaKuinka kauan kuluu ongelman avaamisen ja toisen kirjoittajan ongelman ketjussa antaman vastauksen välillä?
Ongelmanratkaisun kestoKuinka kauan ongelman sulkeminen kestää?

Painopistealue - Yhteisön kasvu

Tavoite:
Tunnista projektiyhteisön koko ja onko se kasvussa, kutistumassa vai pysymässä ennallaan.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Osallistuminen AttribuutioKuka on osallistunut avoimen lähdekoodin projektiin ja mitä attribuutiotietoja ihmisistä ja organisaatioista on annettu panokselle?
Ei-aktiiviset osallistujatKuinka monta kirjoittajaa on poistunut käytöstä tietyn ajanjakson aikana?
Uudet osallistujatKuinka moni osallistuja antaa ensimmäisen panoksensa tiettyyn projektiin ja keitä he ovat?
Uudet kirjoittajat lopettavat ongelmatKuinka moni kirjoittaja sulkee ongelman ensimmäistä kertaa?

Riski

Riskivarasto: https://github.com/chaoss/wg-risk

Painopistealue - Liiketoimintariski

Tavoite:
Ymmärrä, kuinka aktiivinen yhteisö on olemassa tietyn ohjelmistopaketin ympärillä/tukemassa.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
BussitekijäKuinka suuri riski hankkeelle on aktiivisimpien ihmisten lähteä?
SitoutujatKuinka vahvoja ja monipuolisia ovat yhteisön avustajat?
ElefanttitekijäMikä on työnjako yhteiskunnassa?

Focus Area - Code Quality

Tavoite:
Ymmärrä tietyn ohjelmistopaketin laatu.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Vian selvitysaikaKuinka kauan projektissa menee vikojen korjaamiseen, kun ne on raportoitu ja kirjattu?
Testaa kattavuusKuinka hyvin koodi on testattu?

Painopistealue – riippuvuusriskin arviointi

Tavoite:
Ymmärrä tietyn ohjelmistopaketin laatu.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
LibyearsMikä on projektin riippuvuuksien ikä verrattuna nykyisiin vakaisiin julkaisuihin?
Ylävirran koodiriippuvuudetMistä projekteista ja kirjastoista projektini riippuu?

Painopistealue - Lisenssit

Tavoite:
Ymmärrä mahdolliset immateriaaliomaisuuteen (IP) liittyvät ongelmat, jotka liittyvät tietyn ohjelmistopaketin käyttöön.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Lisenssin kattavuusKuinka suuri osa koodikannasta on ilmoittanut lisenssejä?
Lisenssi ilmoitettuMitkä ovat ilmoitetut ohjelmistopakettien lisenssit?
OSI:n hyväksymät lisenssitKuinka monta prosenttia projektin käyttöoikeuksista on OSI:n hyväksymiä avoimen lähdekoodin lisenssejä?
SPDX-asiakirjaOnko ohjelmistopakettiin liitetty SPDX-dokumentti riippuvuuksien, lisensoinnin ja turvallisuuteen liittyvien ongelmien vakioilmaisuna?

Painopistealue - Turvallisuus

Tavoite:
Ymmärrä ohjelmiston kehittämiseen liittyvät turvallisuusprosessit ja -menettelyt.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
OpenSSF Best Practices -merkkiMikä on projektin OpenSSF Best Practices -tila tällä hetkellä?

Tehokas

Arvovarasto: https://github.com/chaoss/wg-value

Painopistealue – Akateeminen arvo

Tavoite:
Tunnista, missä määrin projekti on arvokas tutkijoille ja korkeakouluille.

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Akateeminen avoimen lähdekoodin projektivaikutusMikä on avoimen lähdekoodin projektien vaikutus, jonka akateemikko tai akateemikkoryhmä luo tärkeänä osana yliopiston uudelleennimitys-, toimikausi- ja ylennysprosessia?

Painopistealue – yhteisöllinen arvo

Tavoite:
Tunnista, missä määrin projekti on arvokas käyttäjäyhteisölleen (mukaan lukien loppupään projektit) tai osallistujille

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Projektin nopeusMikä on organisaation kehitysnopeus?
Projektin suositeltavuusKuinka todennäköistä on, että suosittelisit yhteisöä tai projektia muille ihmisille?

Painopistealue – Yksilöllinen arvo

Tavoite:
Tunnista, missä määrin projekti on minulle arvokas yksittäisenä käyttäjänä tai avustajana

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
Organisatoristen projektitaitojen kysyntäKuinka moni organisaatio käyttää tätä projektia ja voisiko palkata minut, jos minusta tulee taitava?
Avoimet työpaikatKuinka monta työpaikkailmoitusta vaaditaan tekniikan taitoja projektista?

Painopistealue – Organisaation arvo

Tavoite:
Tunnista, missä määrin projekti on rahallisesti arvokas organisaation näkökulmasta

Mittari/tiedotKysymysAntaa palautetta
OrganisaatiovaikutusKuinka paljon organisaatiolla on vaikutusta avoimen lähdekoodin yhteisöön?
TyövoimasijoitusMitä kustannuksia organisaatio maksoi sen työntekijöille laskettujen lahjoitusten (esim. sitoumukset, julkaisut ja vetopyynnöt) luomisesta?

CHAOSS-avustajat

Aastha Bist, Abhinav Bajpai, Ahmed Zerouali, Akshara P, Akshita Gupta, Amanda Brindle, Anita Ihuman, Alberto Martín, Alberto Pérez García-Plaza, Alexander Serebrenik, Alexandre Courouble, Alolita Sharma, Alvaro del Castero, Ahmy, Ahmed Casari Marrich, Ana Jimenez Santamaria, Andre Klapper, Andrea Gallo, Andy Grunwald, Andy Leak, Aniruddha Karajgi, Anita Sarma, Ankit Lohani, Ankur Sonawane, Anna Buhman, Armstrong Foundjem, Atharva Sharma, Ben Lloyd Pearson, Benjamin Copeland, Bingwe Hanco Äiti, Boris Baldassari, Bram Adams, Brian Proffitt, Camilo Velazquez Rodriguez, Carol Chen, Carter Landis, Chris Clark, Christian Cmehil-Warn, Clement Li, Damien Legay, Dani Gellis, Daniel German, Daniel Izquierdo Cortazar, David A. Wheeler, David Moreno, David Pose, Dawn Foster, Derek Howard, Don Marti, Drashti, Duane O'Brien, Dylan Marcy, Eleni Constantinou, Elizabeth Barron, Emily Brown, Emma Irwin, Eriol Fox, Fil Maj, Gabe Heim, Georg JP Link, Gil Yehuda, Harish Pillay, Hars hal Mittal, Henri Yandell, Henrik Mitsch, Igor Steinmacher, Ildiko Vancsa, Jacob Green, Jaice Singer Du Mars, Jaskirat Singh, Jason Clark, Javier Luis Cánovas Izquierdo, Jeff McAffer, Jeremiah Foster, Jessica Wilkerson, Jesus M. Gonzalez-Barahona, Jilayne Lovejoy, Jocelyn Matthews, Johan Linåker, John Coghlan, John Mertic, Jon Lawrence, Jonathan Lipps, Jono Bacon, Jordi Cabot, Jose Manrique Lopez de la Fuente, Joshua Hickman, Joshua R. Simmons, Josianne Marsan, Justin W. Flory, Kate Stewart, Katie Schueths, Keanu Nichols, Kevin Lumbard, King Gao, Kristof Van Tomme, Lars, Laura Dabbish, Laura Gaetano, Lawrence Hecht, Leslie Hawthorne, Luis Cañas-Díaz, Luis Villa, Lukasz Gryglicki, Mariam Guizani, Mark Matyas Martin Coulombe, Matthew Broberg, Matt Germonprez, Matt Snell, Michael Downey, Miguel Ángel Fernández, Mike Wu, Neil Chue Hong, Neofytos Kolokotronis, Nick Vidal, Nicole Huesman, Nishchith K Shetty, Nithya Ruff, Nuritzi Sanchez, Parth Sharma, Patrick Masson Sharma , Peter Monks, Pranjal As wani, Pratik Mishra, Prodromos Polychroniadis, Quan Zhou, Ray Paik, Remy DeCausemaker, Ria Gupta, Richard Littauer, Ritik Malik, Robert Lincoln Truesdale III, Robert Sanchez, RoyceCAI Rupa Dachere, Ruth Ikegah, Saicharan Moroda Reddy, Saleh Mohamed Salonidel , Samantha Lee, Samantha Venia Logan, Samson Goddy, Santiago Dueñas, Sarit Adhikari, Sarvesh Mehta, Sarah Conway, Sean P. Goggins, Shane Curcuru, Sharan Foga, Shaun McCance, Shen Chenqi, Shreyas, Silona Bonewald, Sphiri Ramgaishs , Stefano Zacchiroli, Stefka Dimitrova, Stephen Jacobs, Tharun Ravuri, Thom DeCarlo, Tianyi Zhou, Tobie Langel, Saleh Abdel Motaal, Tom Mens, UTpH, Valerio Cosentino, Venu Vardhan Reddy Tekula, Vicky Janicki, Victor Coisne, Vinod Gupta , Will Norris, Xavier Bol, Xiaoya Xia, Yash Prakash, Yehui Wang, zhongjun2, Zibby Keaton

Oletko oikeutettu tähän listaan? Olet, jos olet auttanut missä tahansa ominaisuudessa, esimerkiksi: Ilmoitti ongelman. Luotiin vetopyyntö. Annoimme palautetta työstämme. Avaa ongelma tai kirjoita postituslistalle, jos joku on jäänyt paitsi.

KAAOS Johtokunnan jäsenet

 • Amy Marrich, Red Hat
 • Armstrong Foundjem, Queen's Universityn MCIS-laboratorio
 • Daniel Izquierdo, Bitergia
 • Dawn Foster, VMware
 • Don Marti, CafeMedia
 • Georg Link, Bitergia
 • Ildikó Vancsa, OpenStack
 • Kate Stewart, Linux Foundation
 • Matt Germonprez, Nebraskan yliopisto Omahassa
 • Nicole Huesman, Intel
 • Sean Goggins, Missourin yliopisto
 • Sophia Vargas, Google
 • Wayne Beaton, Eclipse Foundation
 • Yehui Wang, Huewei

Copyright © 2018-2022 CHAOSS a Linux Foundation® -projekti. Kaikki oikeudet pidätetään. Linux Foundationilla on rekisteröityjä tavaramerkkejä ja se käyttää tavaramerkkejä. Luettelo Linux Foundationin tavaramerkeistä on osoitteessa Tavaramerkin käyttösivu. Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki. Tietosuojalauseke ja Käyttöehdot.