Monimuotoisuuden pääsyliput

Kysymys: Miten monimuotoisuuden pääsylippuja käytetään tukemaan tapahtuman monimuotoisuutta ja osallistumista?

Kuvaus

Monimuotoisuuden pääsyliput voivat antaa yhteisön jäsenille mahdollisuuden osallistua tapahtumiin ja kannustaa uusia jäseniä liittymään. Erityisesti työttömät, alityölliset tai muutoin taloudellisesti heikommassa asemassa olevat voivat muuten jäädä tilaisuuden ulkopuolelle. Lisäksi monimuotoisuuden pääsyliput voivat kannustaa lisäpanoksiin ja jatkuviin lahjoittamiseen. Nämä liput voidaan alentaa kutsuttujen ryhmien jäsenten kannustamiseksi osallistumaan. Suosittu esimerkki on alennusliput opiskelijoille. Tämä mittari soveltuu virtuaalisiin, henkilökohtaisiin tai hybriditapahtumiin.

Tavoitteet

 • Osoita monimuotoisuuden lisäämisen tehokkuutta tapahtumissa.
 • Salli osallistujien osallistuminen, jotka eivät taloudellisen tilanteensa vuoksi voisivat ilman alennusta.
 • Kannusta aliedustettujen ryhmien jäseniä osallistumaan.
 • Seuraa etätyön tehokkuutta.

Täytäntöönpano

Terveysmittareiden käyttö ja levittäminen voi johtaa yksityisyyden loukkauksiin. Organisaatiot voivat altistua riskeille. Nämä riskit voivat johtua GDPR-asetuksen noudattamisesta EU:ssa, Yhdysvaltain osavaltion lain tai muun lainsäädännön noudattamisesta. Tietojen tarjoajien, kuten GitHubin ja GitLabin, palveluehdoista voi myös aiheutua sopimusriskejä. Mittareiden käyttöä on tutkittava riskien ja mahdollisten dataeettisten ongelmien varalta. Ole hyvä ja katso CHAOSS Data Ethics -asiakirja lisäohjeita varten.

Tiedonkeruustrategiat

Tarkkaile verkkosivustoa monimuotoisuuden pääsylippujen saatavuudesta ja hinnoittelusta:

 • Kuinka monta eri monimuotoisuuden pääsylippua on saatavilla?
 • Mitä erilaisia ​​monimuotoisuuden pääsylippuja tarjotaan?
 • Mitkä ovat monimuotoisuuden pääsylipun vaatimukset?
 • Mikä on tavallisten ja monimuotoisten lippujen hintaero?
 • Kannustetaanko säännöllisiä osallistujia sponsoroimaan monimuotoisuuden pääsylippuja?
 • Onko monimuotoisuuden pääsylippujen sponsorit nimetty?
 • Näytetäänkö aiemmista konferensseista saatujen monimuotoisuuslippujen määrä tapahtuman verkkosivuilla?

Haastattelun järjestäjät:

 • Miten monimuotoisuuden pääsyliput jaettiin?
 • Kuinka monta monimuotoisuuden pääsylippua on saatavilla?
 • Mitä erilaisia ​​monimuotoisuuden pääsylippuja tarjottiin?
 • Mitkä ovat monimuotoisuuden pääsylipun vaatimukset?
 • Kuinka moni osallistuja käytti monimuotoisuuden pääsylippuja?
 • Missä mainostit monimuotoisuuden pääsylippuja?
 • Jos on, kuka sponsoroi monimuotoisuuden pääsylippuja?

Kyselyyn osallistujat kokevat monimuotoisuuden pääsyliput:

 • Likert-asteikon [1-x] kohta: Alennushintaisten opiskelijalippujen saatavuus [korvaa millä tahansa kutsutulla ryhmällä] lisäsi tehokkaasti opiskelijoiden [tai muun ryhmän] osallistumista.
 • Oikein/väärin kohde: Olin tietoinen, että [tämä tapahtuma] tarjosi monimuotoisuuden pääsyliput.
 • Tosi/Epätosi/En tiedä kohde: Olen oikeutettu monimuotoisuuteen pääsylippuun.
 • Oikein/väärin kohde: Monimuotoisuuden pääsylippu antoi minulle mahdollisuuden osallistua [tähän tapahtumaan].

Seuraa osallistujamäärät monimuotoisuuden pääsylippujen perusteella:

 • Laske eri alennuskoodien käyttö seurataksesi tavoittamisen tehokkuutta ja sitä, mitkä ryhmät käyttävät monimuotoisuuden pääsylippuja. Tämä vaatii konferenssin rekisteröintijärjestelmän, joka seuraa alennuskoodien käyttöä.
 • Laske kuinka monta monimuotoisuuden pääsylippua myytiin tai jaettiin, ja vertaa tätä siihen, kuinka monta osallistujaa, joilla on kyseisillä lipuilla, kirjautuu tapahtumaan.

Viitteet

Tämä mittari tarkistettiin viimeksi 20. heinäkuuta 2022 osana mittareiden tarkistusprosessia.