Toimintaohjeet tapahtumassa

Kysymys: Miten tapahtumien eettiset säännöt tukevat monimuotoisuutta ja osallisuutta?

Kuvaus

Käytännesäännöt kuvaavat hyvän käytöksen sääntöjä tapahtuman osallistujien välillä ja mitä keinoja on käytettävissä, jos joku rikkoo näitä odotettuja hyviä käyttäytymismalleja. Tapahtuma, jossa on käytännesäännöt, lähettää signaalin siitä, että järjestäjät ovat valmiita reagoimaan tapauksiin, mikä auttaa kaikentaustaisia ​​ihmisiä tuntemaan olonsa mukaansa ja mukavaksi osallistua tapahtumaan. Tapahtuman osallistujat voivat ilmoittaa tapauksista ja auttaa ennakoivasti lieventämään ei-toivottuja tilanteita.

Tavoitteet

 • Tapahtuman järjestäjä haluaa varmistaa, että heillä on käytössään tehokkaat prosessit huonosti käyttäytyvien osallistujien käsittelemiseksi.
 • Tapahtuman järjestäjä haluaa varmistaa, että osallistujat saavat positiivisen kokemuksen tapahtumasta.
 • Tapahtuman osallistujat haluavat tietää kuinka ilmoittaa loukkaavasta käytöksestä.
 • Tapahtuman osallistujat haluavat tietää olevansa turvassa tapahtumassa.

Täytäntöönpano

Terveysmittareiden käyttö ja levittäminen voi johtaa yksityisyyden loukkauksiin. Organisaatiot voivat altistua riskeille. Nämä riskit voivat johtua GDPR-asetuksen noudattamisesta EU:ssa, Yhdysvaltain osavaltion lain tai muun lainsäädännön noudattamisesta. Tietojen tarjoajien, kuten GitHubin ja GitLabin, palveluehdoista voi myös aiheutua sopimusriskejä. Mittareiden käyttöä on tutkittava riskien ja mahdollisten dataeettisten ongelmien varalta. Ole hyvä ja katso CHAOSS Data Ethics -asiakirja lisäohjeita varten.

Tiedonkeruustrategiat

*Tarkkaile, onko tapahtumassa käytännesääntöjä:

 • Tarkkaile osallistujana tai tapahtumahenkilöstönä, onko osallistujien helppoa löytää tapahtumassa julkaistut käytännesäännöt. Rekisteröintisivustolle voi olla hyödyllistä laittaa käytännesäännöt näkyvästi näkyviin.
 • Huomioi, että käytännesäännöissä on selkeä tapa ilmoittaa rikkomuksista tapahtumassa.

Katso tapahtuman nettisivut:

 • Huomaa, että verkkosivuston käytännesäännöissä on selkeä tapa ilmoittaa rikkomuksista sähköpostitse.
 • Huomioi, että käytännesäännöt/tapahtumasivusto tarjoaa tietoa mahdollisista tavoista tukea sopimattoman käytöksen uhreja, mahdollisesti linkkejä ulkopuolisille tahoille?
 • Selaa tapahtuman nettisivuja. Jos käytännesäännöt on julkaistu ja tapahtumassa on selkeä tapa ilmoittaa rikkomuksista, tämä kriteeri täyttyy. (Huomaa: ihannetapauksessa käytännesäännöt olisivat helposti löydettävissä)

Haastattele ja/tai kyselyyn osallistujia saadaksesi lisätietoja siitä, miksi tapahtuman käytännesäännöt vastasivat tai eivät vastanneet heidän odotuksiaan:

 • Mitä tämä tapahtuma voi tehdä parantaakseen tämän tapahtuman käytännesääntöjä?
 • Mitkä ovat esimerkkejä siitä, kuinka tämä tapahtuma täytti tai ylitti käytännesääntöjen odotuksesi?
 • Onko osallistujien hyväksyttävä käytännesäännöt ennen rekisteröinnin suorittamista?

Kyselyyn osallistuneille käytännesäännöistä:

 • Likert-asteikko [1-x] kohta: Kuinka hyvin tapahtuma vastasi käytännesääntöjen odotuksiasi.
 • Tiedettiinkö sinulle ilmoittautumisen yhteydessä ja tapahtuman aikana käytännesäännöt ja rikkomuksista ilmoittaminen? [i]
 • Saiko käytännesääntöjen olemassaolo sinut tuntemaan olosi turvallisemmaksi ja vahvemmaksi osallistuaksesi täysipainoisesti tähän tapahtumaan? [i]
 • Jos ilmoitit käytännesääntöjen rikkomisesta, ratkaistiinko se sinua tyydyttävällä tavalla? [i]

Viitteet

[i] Joitakin esimerkkikysymyksiä on käytetty uudelleen Mozilla projekti.

Tunnetut avustajat

 • Dawn Foster
 • Poornima Haridas
 • Daniel Izquierdo Cortazar
 • Georg Linkki
 • Martin Coulombe
 • Yehui Wang
 • Armstrong Foundjem
 • Yash Prakash
 • Justin Flory
 • Matt Germonprez
 • Kevin Lumbard

Tämä mittari tarkistettiin viimeksi 2. kesäkuuta 2022 osana toistuvaa tarkistusprosessia