Hallituksen/neuvoston monimuotoisuus

Kysymys: Mitä monimuotoisuutta hallituksessa tai neuvostossa on?

Kuvaus

Hallintoneuvosto (tai neuvosto - jäljempänä hallintoneuvosto) on ryhmä henkilöitä, jotka ohjaavat avoimen lähdekoodin projektia. Tällaisten ryhmien monimuotoisuus on hyödyllinen merkki siitä, että projekti sisältää monimuotoisuuden ja että johtajuuden roolit ovat kaikkien saatavilla. Monipuolinen hallitus lisää myös mahdollisuuksia saada eritaustaisten jäsenten esille ottamat asiat kuulla ja ymmärtää. Monimuotoisuus voidaan esittää monilla tavoilla, mukaan lukien rodullinen monimuotoisuus, kykyjen vaihteluväli, iän monimuotoisuus, neurodiversiteetti, maantieteellinen monimuotoisuus ja muut. Ristikkäisyyden huomioiminen on myös tärkeä tekijä arvioitaessa johtokunnan monimuotoisuutta.

Tavoitteet

Avoimen lähdekoodin kirjoittaja haluaisi usein tietää, että joku johtokunnassa edustaa heidän etujaan. Monipuolinen johtokunta auttaa muita näkemään itsensä heijastuneena ja edistymään urallaan. Monipuolisen johtokunnan valinta normalisoi aliedustettua taustaa olevat johtotehtävissä koko yhteisössä. Johtokunta ei saisi olla kaikukammio, jossa samantaustaisten yksilöiden ajatukset sekoittuvat ja tukahduttavat hallitsevan kulttuurin ulkopuolella olevien ajatukset. Tämä mittari tekee johtokunnan monimuotoisuuden verrattuna muihin alueisiin, kuten teknisiin johtoihin tai tapahtumajärjestäjiin, näkyväksi kaikille yhteisön ihmisille.

Täytäntöönpano

Tiedonkeruustrategiat

 • Tarkkaile, kuinka paikkakuntavaalit järjestetään, jotta voit määrittää prosessit, joilla varmistetaan, että ehdokkaat ovat eri taustoista.
 • Tarkkaile johtokunnan jäsenten monimuotoisuutta projektin verkkosivulta (rajoitus: väestötiedot eivät aina ole havaittavissa verkkosivuilta).
 • Pyydä monimuotoisuustietoja hallitukselta.
 • Tarkista, kuinka kauan jäsenet ovat hallituksessa ja onko säännöllisiä vaihtuvia tai toimikausirajoituksia.
 • Kysele projektin jäsenille heidän kokemastaan ​​monimuotoisuudesta taululla.
  • Likert-asteikko [1-x] kohta: Tunnen olevani hallituksen tai valtuuston edustama.
  • Likert-asteikko [1-x] kohta: Hallitus tai valtuusto on tarkkaavainen projektissa erilaisista taustoista ja kokemuksista vastaaville ihmisille.
  • Likert-asteikko [1-x]: Hallitus tai neuvosto edustaa projektiyhteisön monimuotoisuutta.

Viitteet

Tämä mittari tarkistettiin viimeksi 20. heinäkuuta 2022 osana mittareiden tarkistusprosessia.