Sinä olet täällä:

Mittarin nimi

Kysymys:

Tunnisteet: [3-5 Hakuavainsanaa - työryhmä, liittyvät termit ja synonyymit pilkulla rajattu]

Kuvaus

Kuvaus siitä, mikä mittari on ja mitä se kaappaa.

Tavoitteet

Anna useita lueteltuja kohtia, jotka kuvaavat selvästi, miksi joku haluaa mitata tätä mittaria ja mitä sillä voidaan tietää. Esimerkkeinä:

  • Yhteisön johtaja on kiinnostunut tästä mittarista, koska...
  • OSPO-johtaja on kiinnostunut tästä mittarista, koska...
  • Tapahtuman järjestäjä on kiinnostunut tästä mittarista, koska...

Jokaisella mittarilla on potentiaalia vaikuttaa avoimen lähdekoodin projektin monimuotoisuuteen, tasapuolisuuteen ja osallisuuteen. Ota nämä tekijät huomioon, kun määrität mittaustavoitteita.

Käyttöönotto (valinnainen)

Anna tietoja mittarin mittaamisesta, tietojen keräämisestä ja analysoinnista. Toteutuksen määrittelemiseen tulisi käyttää seuraavia alaotsikoita. Jokainen alaotsikko on valinnainen, mutta auttaa jäsentämään täytäntöönpanon eri näkökohtia.

Suodattimet (valinnainen)

Sisällytä suodatin, jota voidaan käyttää suhteessa mittariin. Näitä voivat olla aikajaksot, maantieteelliset sijainnit tai eri väestöryhmät.

Visualisaatiot (valinnainen)

Sisällytä visualisointeja, kuten kuvakaappaus mittarista. Tälle mittarille voi olla monia muita visualisointeja, mutta haluamme vain havainnollistaa tämän mittarin merkitystä. Ilmoita, missä kuvakaappaus on otettu, esim. mikä ohjelmisto.

Mittarin antavat työkalut (valinnainen)

Mittarin on oltava tällä hetkellä käytössä/saatavilla, toisin kuin työkalulla, jolla on "potentiaali" mittarin tarjoamiseen. Anna tarvittaessa suora linkki toteutukseen/dokumentaatioon.

Tiedonkeruustrategiat (valinnainen)

Jos on olemassa useita eri tapoja kerätä tietoja tälle mittarille, luettele ne tähän. Tämä voi sisältää mittarin ilmaisemisen eri tavoilla.

Viitteet

Blogiviestit, verkkosivustot, akateemiset paperit tai kirjat, joissa mainitaan mittari ja annetaan lisää taustaa.

Tunnetut avustajat

Luettelo ihmisistä, jotka haluaisivat tulla mainituksi tämän mittarin osallistujina.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
vastenmielisyys 0